Bản in
Dự án có vị trí tại các xã Đức Thắng, Đức Chánh, Đức Thạnh, Đức Minh và Đức Phong, thuộc huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Vị trí nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Tịnh Phong, tỉnh Quảng Ngãi. Từ dự án đi về phía Bắc theo hướng tuyến Quốc lộ 1A khoảng 19 km là thành phố Quảng Ngãi và 27 km la nhà máy chế biến sâu titan.

Sản phẩm chủ yếu của dự án là xỉ Titan, gang, que hàn cung cấp một lượng lớn sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.


 

---
Quy mô:

- Diện tích khu vực khai thác:
964,10 ha
- Trữ lượng khai thác:
518.261 tấn
- Công suất:
 
  + Xỉ Titan:
12.000 tấn/năm
  + Gang:
7.000 tấn/năm
  + Que hàn:
5.000 tấn/năm
- Thời gian khai thác:
27 năm
- Tổng mức đầu tư:
140 tỷ

Tiến độ dự án:
- Giấy chứng nhận đầu tư số 34221000028 ngày 12/02/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
- Giấy thăm dò quặng Titan theo Quyết định số 357/GP-BTNMT ngày 24/02/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Đã hoàn thành công tác thăm dò và đang tiến hành các thủ tục xin cấp giấy phép khai thác.
- Ngày 07/04/2011, Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản ban hành Quyết định số 347/QĐ-HĐTLKS/CT công nhận chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng quặng sa khoáng titan-zircon thuộc các xã Đức Thắng, Đức Chánh, Đức Thạnh, Đức Minh và Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi cho Công ty CPĐT Khoáng Sản Quảng Ngãi.
- Đã có Quyết định của thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020 ngày 03/09/2013.
- Ngày 25/12/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ v/v báo cáo đề xuất giải quyết việc cấp giấy phép khai thác quặng titan gắn với dự án chế biến sâu theo Quy hoạch đã được phê duyệt.

 

---
Thông tin đang cập nhật


---
Thông tin đang cập nhật 

 

---
Thông tin đang cập nhật