Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Hoạt động công ty
NBB nhận Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án De Lagi

NBB nhận Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án De Lagi


Nội dung đính kèm:
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp Khu dân cư De Lagi