Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Chi nhánh
Chi nhánh Tây Nam

New Page 1
Chi nhánh Tây Nam

Địa chỉ: 444 Đường Ninh Bình, KDC Phường 2, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.
Điện thoại: 0291. 3956 775
Fax: 0291. 3956 776
Email: cntn@nbb.com.vn
Đại diện: Ông Nguyễn Văn Nhâm - Chức vụ: Giám đốc.
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC:
 

NHIỆM VỤ CỦA CHI NHÁNH TÂY NAM:

- Thay mặt Công ty quản lý thi công một số hạng mục và kinh doanh quỹ đất tại dự án Khu dân cư phường 2, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
- Tham gia tiếp thị và tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.