Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Chi nhánh
Chi nhánh Quảng Ngãi

Chi nhánh Quảng Ngãi


Địa chỉ: Tổ dân phố Trường Thọ Đông, P.Trương Quang Trọng, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255. 3 677 777
Fax: 0255. 3 677 677
Email: cnqn@nbb.com.vn
Đại diện: Ông Trần Công Hiện - Chức vụ: Giám đốc.
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC:
 

NHIỆM VỤ CỦA CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI:

Thay mặt Công ty tiếp thị, tìm kiếm cơ hội đầu tư, quản lý, thi công và kinh doanh các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và khu vực Miền Trung.