Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Chi nhánh
Chi nhánh Quảng Ngãi

Chi nhánh Quảng Ngãi


Địa chỉ: 364 Võ Nguyên Giáp, P.Trương Quang Trọng, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255. 3 677 577
Fax: 0255. 3 678 577
Email: cnqn@nbb.com.vn
Đại diện: Ông Trần Công Hiện - Chức vụ: Giám đốc.
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC:
 

NHIỆM VỤ CỦA CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI:

Thay mặt Công ty tiếp thị, tìm kiếm cơ hội đầu tư, quản lý, thi công và kinh doanh các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và khu vực Miền Trung.