Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Công ty thành viên
Công ty TNHH Hương Trà


Công ty TNHH HƯƠNG TRÀ

Địa chỉ: Tổ dân phố Trường Thọ Đông, P.Trương Quang Trọng, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255. 3677 777

Fax: 0255. 3677 677

Đại diện: Ông Trần Công Hiện - Chức vụ: Giám đốc.

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng

Vốn góp của 577: 89,1% (gián tiếp 99% qua QMI)


CƠ CẤU TỔ CHỨC
:


NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY TNHH HƯƠNG TRÀ:
Thực hiện các thủ tục pháp lý, trực tiếp quản lý điều hành và kinh doanh Mỏ nước khoáng Trà Bồng thuộc xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.